V rokoch 1997 -2001 absolvoval Jozef Firment doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore chirurgia. V roku 2008 získal na UPJŠ kvalifikáciu ako docent. Od roku 1979 je prednostom kliniky v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Zaoberá sa odborným a metodickým vedením nemocničnej kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny, liečbou kriticky chorých pacientov na lôžkovej časti a podávanie anestézii na operačných sálach.

Zdroj: https://diskusiemedius.sk/diskuter/doc-mudr-jozef-firment-phd/
Category
Tags

Zatiaľ žiadne komentáre

Pridaj komentár