Druhá adventná nedeľa je za nami. Poďme sa teda pozrieť nato, aké zaujímavé zvyky a tradície máme v ďalších regiónoch. V prvej časti […]
Pavol Varchola špičkový fitnes tréner s dušou Bardejovčana, majster sveta, Európy a Slovenska a držiteľ slovenských rekordov.
V rokoch 1997 -2001 absolvoval Jozef Firment doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore […]
Dominik Haluška, slovenskej internetovej scéne známy ako Domi Haly, momentálne ovládol sociálne siete so svojimi vtipnými videami, kde s východniarskym […]