Gotická cesta na Slovensku je prvá tematická kultúrno-poznávacia cesta svojho druhu na  Slovensku Je to turistický okruh (dĺžka 276 km), kde môžete objaviť bohatú pokladnicu Spiša a Gemera. Vedie 33 obcami. Na jednotlivé pamiatky upozorňujú nainštalované hnedo-biele orientačné tabule s piktogramom v tvare gotickej klenby.

Tento krát sa pozrieme na: Spišský okruh – pieninský

zdroj google

Gotická cesta Pieninský okruh je trasa prechádzajúca cez Pieninský národný park na Slovensku. Táto trasa ponúka prekrásne výhľady na okolitú prírodu a mnoho zaujímavostí pre milovníkov histórie.

V tomto okruhu nájdete tieto zaujímavé miesta a pamietky:

  • Strážky: Kaštieľ- Galéria, Kostol sv. Anny
  • Spišská Belá: Kostol sv. Antona pustovníka
  • Slovenská Ves: Kostol Očistovania Panny Márie
  • Spišská Stará Ves: Kostol Nanebovzatia Panny Márie
  • Červený Kláštor: Komplex kartuzianského kláštora s kostolov
  • Stará Ľubovňa: Ľubovniansky hrad -múzeum; Kostol sv. Mikuláša
  • Hraničné: Kostol Panny Márie
  • Podolínec: Kostol Nanebovzatia Panny Márie; Kostol a kláštor piaristov

zdroj google

Strážky: Kaštieľ- Galéria, Kostol sv. Anny

Kostol svätej Anny sa nachádza v centre obce Strážky a je jednou z najkrajších sakrálnych pamiatok na Slovensku. Postavený bol v rokoch 1751 – 1754 v barokovom štýle a jeho interiér zdobia vzácne barokové fresky. Kostol je považovaný za významnú kultúrnu pamiatku a pravidelne sa v ňom konajú koncerty vážnej hudby a ďalšie kultúrne podujatia.

Kaštieľ v Strážkach bol postavený v polovici 17. storočia a patril k rodu Csákyovcov. Po viacerých majiteľských zmenách bol kaštieľ v 19. storočí prebudovaný do súčasnej podoby. Dnes slúži ako múzeum, kde si návštevníci môžu pozrieť rozsiahlu zbierku umeleckých diel z 19. storočia, vrátane diel Jozefa Czauczikho, Ladislava Mednyánszkeho, Jána Hálu a ďalších. Kaštieľ je zároveň aj príjemným miestom na prechádzku po záhrade a relaxáciu v okolí.

zdroj mesto Spišská Belá

Spišská Belá: Kostol sv. Antona pustovníka

Kostol sv. Antona pustovníka sa nachádza na námestí v centre mesta a patrí k najstarším stavbám v Spišskej Belej. Bol postavený v románskom štýle v 13. storočí a neskôr bol viackrát prebudovaný v gotickom a barokovom štýle. Kostol je vynikajúcim príkladom rôznych architektonických štýlov, ktoré boli v rôznych obdobiach použité na jeho prestavbu.

Slovenská Ves: Kostol Očistovania Panny Márie

Kostol Očistovania Panny Márie v Slovenskej Vsi bol postavený v 18. storočí v barokovom štýle. Vzhľadom k svojej veľkosti a výzdobe pôsobí pomerne majestátne, aj keď sa nachádza v malej obci. V interiéri kostola sa nachádza množstvo umeleckých diel a zaujímavostí. Hlavný oltár zdobí obraz Očistovania Panny Márie, ktorý je výrazným dielom barokovej maľby. Oltár dopĺňajú sochy svätých Petra a Pavla a anjelské figúry. Okolo hlavného oltára sú ďalšie menšie oltáre, ktoré zdobia obrazy rôznych svätých. Interiér kostola je zdobený aj rôznymi freskami a maľbami, ktoré pridávajú na jeho kultúrnom význame.

Spišská Stará Ves: Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej Vsi je zaujímavým príkladom goticko-renesančnej architektúry. Bol postavený v 15. storočí a v priebehu svojej histórie bol niekoľkokrát prestavaný. Okrem toho sa na jeho výstavbe podieľali aj majstri zo Spišskej Kapituly, čo je viditeľné na jeho zdobení a výzdobe.

zdroj goodle

Červený Kláštor: Komplex kartuzianského kláštora s kostolov

Červený Kláštor je historický komplex kartuziánskeho kláštora, ktorý sa nachádza na úpätí Pieninského národného parku v severovýchodnej časti Slovenska. Komplex pozostáva z kláštorného kostola a kláštorných budov, ktoré boli postavené v 14. storočí.

Kláštor bol pôvodne postavený ako sídlo kartuziánskeho rádu, ktorý sa venuje duchovnému životu a kontemplácii. Kláštorný kostol bol postavený v gotickom štýle a bol ozdobený nespočetnými umeleckými dielami a freskami. V kostole sa nachádza krásny gotický hlavný oltár, ktorý bol vyrobený v 15. storočí a je považovaný za jeden z najkrajších oltárov na Slovensku.

Stará Ľubovňa: Ľubovniansky hrad -múzeum; Kostol sv. Mikuláša

Ľubovniansky hrad je monumentálna pevnosť, ktorá sa nachádza na kopcoch nad mestom. V súčasnosti slúži ako múzeum a návštevníci si môžu prehliadnuť rôzne expozície s historickými artefaktmi, zbrane a zaujímavosti z histórie hradu a mesta. Hrad bol postavený v 13. storočí ako ochrana obchodných ciest a jeho dôležitosť sa zvyšovala v priebehu storočí. Hrad bol postupne rekonštruovaný a rozširovaný a stál sa symbolom mesta a jeho histórie.

Kostol sv. Mikuláša je barokový kostol, ktorý sa nachádza v centre mesta. Bol postavený v 17. storočí a je považovaný za jednu z najkrajších sakrálnych stavieb na Slovensku. Kostol je zaujímavý svojou bohatou výzdobou a umením, ktoré sa v ňom nachádza. V kostole nájdeme mnoho zaujímavých zlatníckych a umeleckých prác, ktoré boli vytvorené v rôznych obdobiach. Kostol sv. Mikuláša je dôležitou súčasťou kultúrneho a historického dedičstva mesta a regiónu.

Hraničné: Kostol Panny Márie

Kostol Panny Márie v Hraničnom je unikátny svojou architektúrou a krásnou výzdobou. Bol postavený v 18. storočí a patrí k najvýznamnejším barokovým stavbám na Slovensku. Kostol bol postavený na mieste staršej sakrálnej stavby a bol dedikovaný Panné Márii, ktorá je patronkou mesta.

Exteriér kostola je zaujímavý svojou fasádou, ktorá je zdobená sochami svätcov a inými dekoratívnymi prvky. Interiér kostola je zase plný umeleckých diel a zaujímavých architektonických prvkov. V kostole sa nachádza bohatá kazateľnica, ktorá bola vyrezávaná z dreva a je zdobená rôznymi symbolmi a náboženskými výjavmi. Okolo hlavného oltára sú zavesené zaujímavé obrazy a sochy svätcov, ktoré sú veľmi detailne spracované.

zdroj google

Podolínec: Kostol Nanebovzatia Panny Márie; Kostol a kláštor piaristov

Kostol Nanebovzatia Panny Márie je dominantou Podolínca a patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby v regióne. Bol postavený v 14. storočí v gotickom štýle a postupne bol rozširovaný a prestavovaný. Interiér kostola je zdobený rôznymi umeleckými dielami, ako sú nástenné maľby, sochy a oltáre. Najcennejším umeleckým dielom v kostole je drevený oltár z 15. storočia, ktorý je zdobený reliéfmi a sochami svätcov. V kostole sa tiež nachádza krásna kazateľnica a zaujímavé vitráže.

Kostol a kláštor piaristov sa nachádza na druhom konci mesta a patrí medzi najvýznamnejšie barokové stavby v regióne. Kostol bol postavený v 17. storočí a jeho architektúra je plná krásnych detailov a výzdobných prvkov. Interiér kostola je zdobený nástennými maľbami a sochami svätcov, ako aj bohatou stukovou výzdobou. Kostol bol postavený spolu s kláštorom, ktorý bol sídlom piaristov. Kláštor je dnes zrekonštruovaný a slúži ako múzeum, ktoré poskytuje informácie o histórii mesta a regiónu.


Verím, že sa Vám ďalšia časť o gotickej ceste páčila, že si možno vyberiete nejaké pekné miesto, kam sa vyberiete najbližšie na výlet.
M.

Tags

Zatiaľ žiadne komentáre

Pridaj komentár