Gotická cesta na Slovensku je prvá tematická kultúrno-poznávacia cesta svojho druhu na  Slovensku Je to turistický okruh (dĺžka 276 km), kde […]
Tradičná rómska cimbalová hudba má dôležité postavenie v našej slovenskej kultúre. Na východe Slovenska si bez rómskych čardášov nevieme predstaviť […]