Veľká noc je na Slovensku jedným z najvýznamnejších kresťanských sviatkov a slávi sa tradične v nedeľu po prvom jarnom úplnom mesiaci. Na Slovensku sa sviatky súvisiace s Veľkou nocou začínajú tzv. Veľkým piatkom, ktorý je považovaný za deň ukrižovania a smrti Ježiša Krista.


Tradičné slovenské veľkonočné zvyky sa rôznia v závislosti od regiónu. Jedným z najvýznamnejších zvykov je farbenie vajíčok. Na Slovensku sa farbia vajíčka pomocou prírodných farbív, ako sú cibuľové šupky, korenie alebo rôzne bylinky. Farbenie vajíčok je pre Slovákov symbolom obnovy a nového začiatku.

Tradičné slovenské veľkonočné zvyky sa rôznia v závislosti od regiónu. Jedným z najvýznamnejších zvykov je farbenie vajíčok. Na Slovensku sa farbia vajíčka pomocou prírodných farbív, ako sú cibuľové šupky, korenie alebo rôzne bylinky. Farbenie vajíčok je pre Slovákov symbolom obnovy a nového začiatku.

Na východnom Slovensku sú niektoré veľkonočné zvyky a tradície ešte silnejšie zachované ako v iných častiach krajiny. Medzi najznámejšie tradičné zvyky na východnom Slovensku patrí napríklad zdobenie kraslíc. Východniarske kraslice sú veľmi farebné a zdobené rôznymi vzormi a motívmi. Na ich zdobenie sa používa vosk a farby, pričom každá rodina má svoje vlastné tradičné vzory a techniky zdobenia. Kraslice sa potom poukladajú do košíka a vynášajú sa do kostola na požehnanie.


Ďalším tradičným zvykom na východnom Slovensku je “kraslicať”. Ide o zvyk, ktorý spočíva v tom, že dievčatá nosia do kostola veľkonočné kraslice v rôznych veľkostiach a farebných vzoroch. Tie sa potom vymieňajú s inými dievčatami, pričom sa verí, že takéto vymieňanie prinesie šťastie a lásku.

Okrem toho sa na východnom Slovensku tradične slávi aj tzv. “oblievačka”, ktorá sa uskutočňuje v pondelok po Veľkej noci. Ide o zvyk, kedy sa dievčatá oblievajú vodou z koryta alebo vychádzajúcej studne. Verí sa, že takýmto oblúčikom vody sa im splní ich túžba a láskyplné prianie.
Okrem toho sa hovorí, oblievačka robí, aby boli dievčatá zdravé a krásne po celý rok.


Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa je prvým dňom Veľkého týždňa, ktorý sa na Slovensku vyznačuje rôznymi zvykmi a tradíciami. Tento deň je symbolickým začiatkom prípravy na Veľkú noc a je spojený s príchodom Ježiša do Jeruzalema.

Jedným z najvýznamnejších zvykov na Kvetnú nedeľu na Slovensku je procesia s palmovými ratolesťami. Tento zvyk má svoj pôvod v biblickom príbehu o Ježišovom príchode do Jeruzalema, kedy mu ľudia kladli na cestu palmy a ratolesti. Na Slovensku sa tradícia procesie s palmami zachovala, aj keď sa v niektorých oblastiach používajú aj iné rastlinné materiály, ako sú napríklad vňaťky bazy alebo vŕby.

Okrem toho je na Slovensku zvykom na Kvetnú nedeľu pletenie pomlázok. Pomlázky sú väzby zo zväzkov prútia alebo vrbových prútikov, ktoré sa používajú na pomladenie a symbolizujú nový život a omladenie. Tradične sa pomlázky pletú v sobotu pred Kvetnou nedelou a v nedeľu sa nimi bičujú dievčatá, aby získali zdravie a krásu.

V niektorých regiónoch Slovenska sa na Kvetnú nedeľu vykonávajú aj rôzne rituály, ako napríklad oplakávanie kríža alebo púte k zdrojiskám. Tento deň je tiež spojený s prípravou na Veľkonočné sviatky, vrátane posvätenia jedla a upratovania domácnosti.

Celkovo je Kvetná nedeľa na Slovensku dôležitým náboženským a sviatočným dňom, ktorý sa spája s rôznymi zvykmi a tradíciami.


História Veľkej Noci

Veľká noc je jedným z najvýznamnejších kresťanských sviatkov, ktorý slávi zázrak zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Podľa kresťanskej tradície Ježiš zomrel na kríži v piatok pred Veľkou nocou a potom bol uložený do hrobu. V nedeľu však bolo zistené, že hrob je prázdny, pretože Ježiš vstal z mŕtvych.

Vznik Veľkej noci sa datuje do doby, keď sa kresťanstvo šírilo po celej Rímskej ríši. Kresťania si už vtedy uctievali Ježišovo zmŕtvychvstanie a slávili ho v nedeľu, ktorá sa nazývala “Nedeľa zosnulých” alebo “Nedeľa radosti”. Postupne sa však tento sviatok začal spájať s pôvodnými jarnými slávnosťami, ktoré oslavovali nový život a obnovu prírody po zime.

V 4. storočí sa konalo prvotné ekumenické koncilium v Nicei, na ktorom sa rozhodlo, že Veľká noc bude slávená v prvej nedeľu po prvom jarnom úplňku. Tento termín sa dodržiava dodnes a slávenie Veľkej noci sa stalo jedným z najdôležitejších sviatkov v kresťanskej liturgii.Tags

Zatiaľ žiadne komentáre

Pridaj komentár