Férový boj je vtedy, ak obe strany majú skoro rovnaké až rovnaké technické a personálne zázemie. Férový boj je aj […]