26.3.2022 sa v Prešove uskutočnil JUST GYM CUP 2022 vo Fitness Agility a Fitness Challenge, ktorú organizoval športový klub JUST […]