Počúvajte svoje telo. Ak máte napríklad často chuť na sladké, pravdepodobne máte nedostatok chrómu. Taká Horalka má napríklad veľmi veľa […]
Upozornenie: Uvedené skutočnosti, sú vyslovene osobné skúsenosti autora, nie jehoodporúčaním. Akákoľvek podobnosť so skúsenosťami kohokoľvek iného, je čistonáhodná. Minulý “mäsiac” […]