Narodil sa 29. novembra 1946 vo Veľkých Kapušanoch, kde chodil aj na základnú školu. Maturoval v roku 1965 na Strednej priemyselnej škole geologickej a baníckej v Spišskej Novej Vsi. Počas strednej školy učinkoval v amatérskom dixielende ako bubeník. V roku 1970 sa oženil s Antóniou Matavovou, s ktorou má dve dcéry.

Do roku 1987 pracoval v n.p. Geologický prieskum v Žiline, kde pracoval ako lektor a organizačný pracovník a v roku 1970 začal diaľkovo študovať na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline so zameraním na stavebnú údržbu a rekonštrukciu tratí. Po ukončení školy v roku 1977 pokračoval v práci na Geologickom prieskume ako geológ. Popri tom všetkom sa v roku 1969 rozhodol tancovať vo folklórnom súbore Stavbár a od vtedy je jeho život vášnivo spätý s ľudovým umením. O štyri roky neskôr sa stal asistentom choreografa, čo ho priviedlo k myšlienke prihlásiť sa do kurzu pedagógov tanca a choreografov folklórnych súborov. V roku 1976 vytvoril svoju prvú choreografiu a v roku 1979 prevzal post umeleckého vedúceho a choreografa v súbore Stavbár. O osem rokov neskôr sa presťahoval do Košíc, kde nastúpil do Domu odborov VSŽ ako umelecký vedúci a choreograf súboru Železiar, s ktorým je spätý do dnes. Medzi rokmi 1990 a 1994 sa stal členom a iniciátorom založenia Folklórnej únie na Slovensku a taktiež iniciátorom založenia Východoslovenského folklórneho združenia, kde sa stal predsedom tohto združenia. V tomto období sa stal aj predsedom Občianského združenia Košické folklórne štúdio. V roku 1994 spolu smanželkou založil Súkromnú základnú umeleckú školu  Vlada Urbana , ktorá po umeleckej a reklamnej agentúre Kultobin prebrala funkciu zriaďovateľa súboru Železiar a Železiarik.

Ako choreograf a učiteľ tanca pôsobil nielen u nás ale aj v zahraničí, napr.  v Maďarsku, Srbsku, Belgicku, USA, Japonsku atď. Je tvorcom vyše 140 choreografií tancov a rôznych spevácko – tanečných inscenácii. Vydal  11 hudobných nosičov a 7 DVD.  Je autorom 16 scénarov a choreográfií pre STV Bratislava ako napríklad Svadba z Čičmian, Zbojníckym chodníčkom,…. V STV Košice bol spoluautorom seriálu Vandrovali hudci kde  zahájil vysielanie školy tanca.  Získal mnoho diplomov, cien a ocenení, napríklad cena KSK, 3-krát laureát na celoštátnom festivale Zbojnícky, abovský a zemplinský blok. V roku 2005 založil Dom Ľudového tanca na sídlisku KVP, ktorý túto umeleckú  školu od uvedeného roku zastrešuje.

Zdroj: www.mckvp.sk

Category
Tags

Zatiaľ žiadne komentáre

Pridaj komentár