Psychológiu vyštudoval na Inštitúte psychológie, Filozofickej fakulty, Prešovskej univerzity v Prešove. Titul PhD. získal v roku 2013 a počas doktorandského štúdia bol riešiteľom projektu APVV č. LPP-0099-09. V rámci projektu sa výskumne zaoberal oblasťou dynamického testovania latentného učebného potenciálu. Na základe niekoľkoročného výskumu v roku 2014 publikoval štúdiu v zahraničnom karentovanom vedeckom časopise s názvom Dynamické testovanie latentných učebných schopností: modifikácia a overenie odstupňovania poskytovanej spätnej väzby.

Od roku 2012 pôsobí ako externý učiteľ na Katedre športovej edukológie a humanistiky, kde učí a výskumne sa venuje Psychológii športu.

Od roku 2013 pracuje ako odborný asistent na Katedre manažérskej psychológie Fakulty manažmentu, PU v Prešove. Kde sa výskumne venuje problematike environmentálnej psychológie a učí predmety: Metodológia a metódy sociálneho výskumu, Organizačné správanie, Všeobecná psychológia, Obchodná psychológia.

Zdroj: unipo.sk
Category
Tags

Zatiaľ žiadne komentáre

Pridaj komentár