“Predovšetkým robím všetky výrobné kroky osobne. To znamená, že hľadám materiál a zakúpim ho tak, aby najlepšie vyhovoval všetkým výrobným […]
Projekt Jahodové mesto je iniciatíva, ktorej úlohou je priniesť do mesta Prešov život a odlíšiť ho od ostatných miest na […]