Československá spartakiáda. Konala sa v rokoch 1955, 1960, 1965, 1975, 1980 a 1985. Bez ohľadu na to, čo by sa tejto forme […]