Upozornenie: Uvedené skutočnosti, sú vyslovene osobné skúsenosti autora, nie jehoodporúčaním. Akákoľvek podobnosť so skúsenosťami kohokoľvek iného, je čistonáhodná. Minulý “mäsiac” […]