“Moje režisérske úteky z herectva sa stretli s pochopením ako u profesionálnych hercov, tak u divákov.”                                                                         Milan Antol, herec, […]