“Som rodený Prešovčan, Prešov mám úprimne rád a lásku k mestu prebúdzam ako u svojich detí, tak aj u poslucháčov […]