Suchý humor s vychodňarskym komentárom ku svetským témam. Nič viac a nič menej, je to čo môžete očakávať od formátu […]